V650BL

Downloads

ลักษณะรูปลอน                

- ความกว้างของลอนหลังคา หลังจากหักระยะซ้อนทับแล้ว ไม่เกิน 650 มม.

- มีสันลอน 3 ลอน แต่ละลอนสูง 110 มม. 

- สามารถดัดโค้งได้ตามต้องการ

- มุมลาดเอียงหลังคา ตั้งแต่ 1องศา ขึ้นไป

Responsive image

อุปกรณ์การติดตั้ง

การติดตั้งเป็นระบบการยิงสกรูยึด CONNECTOR ติดกับแป และใช้ CONNECTOR เป็นตัว Seem ติดแผ่น กำหนดให้ใช้สกรูเป็นไปตามมาตรฐาน AS 3566 ไม่ต่ำกว่า Class 3 

การรับประกัน

รับประกันวัสดุในภาวะปกติ  20  ปี