ลวดเชื่อม K-weld Submerged Arc welding EM12K-F7A2

ดาวน์โหลด

เหมาะสำหรับเชื่อมงานเหล็ก โครงสร้างขนาดใหญ่ งานท่อ ถังขนาดใหญ่ ให้การอาร์คที่สม่ำเสมอคงที่ แนวเชื่อมสวย ขี้แสลกเคาะทำความสะอาดง่าย