Submerged EM12K F7A2

Downloads

เหมาะสำหรับเชื่อมงานเหล็ก โครงสร้างขนาดใหญ่ งานท่อ ถังขนาดใหญ่ ให้การอาร์คที่สม่ำเสมอคงที่ แนวเชื่อมสวย ขี้แสลกเคาะทำความสะอาดง่าย