ลวดเชื่อม FCAW K-weld KW 71T

ดาวน์โหลด

เป็นลวดที่เหมาะสำหรับงานเชื่อมโครงสร้างเหล็กทั่วไป การใช้งานจะเชื่อมนิ่ม ควันน้อย ขี้แสลกบางและเคาะทำความสะอาดออกง่าย ลวดเชื่อม Flux Core Wire ผลิตจากโรงงานที่ได้มาตรฐานและได้รับมาตรฐานสำคัญๆ จึงได้รับการไว้วางใจอนุมัติให้ใช้ในงานโครงการใหญ่ๆ  เช่น โครงการรถไฟฟ้า  โรงไฟฟ้า โครงการรัฐสภาแห่งใหม่ และ LNG Plant เป็นต้น