ลวดเชื่อมไฟฟ้า Kiswel KK 50LF AWS: E7016

ดาวน์โหลด

ลวดเชื่อมทนแรงดึงสูงเหมาะสำหรับเชื่อมงานเหล็ก โครงสร้างทั่วไป งานสะพานงานเรือ เชื่อมง่าย ควันน้อย ขี้แสลกเคาะง่าย