Electrode E7016 Kiswel

Downloads

ลวดเชื่อมทนแรงดึงสูงเหมาะสำหรับเชื่อมงานเหล็ก โครงสร้างทั่วไป งานสะพานงานเรือ เชื่อมง่าย ควันน้อย ขี้แสลกเคาะง่าย