ลวดเชื่อมไฟฟ้า Kiswel KR-3000 AWS: E6013

ดาวน์โหลด

เหมาะสำหรับเชื่อมงานเหล็ก โครงสร้างทั่วไป งานสะพาน เชื่อมนิ่มควันน้อย ขี้แสลกเคาะง่าย