ลวดเชื่อมไฟฟ้า K-weld E6013

ดาวน์โหลด

เหมาะสำหรับเชื่อมงานเหล็ก โครงสร้างทั่วไป เชื่อมนิ่มควันน้อย ขี้แสลกเคาะง่าย ลวดเชื่อมดีและถูกต้องใช้ K weld