Electrode E6013 K-Weld

Downloads

เหมาะสำหรับเชื่อมงานเหล็ก โครงสร้างทั่วไป เชื่อมนิ่มควันน้อย ขี้แสลกเคาะง่าย ลวดเชื่อมดีและถูกต้องใช้ K weld