ท่อเส้น Kembla / K-Copper

ดาวน์โหลด

Kemble ผู้ผลิตท่อทองแดงระดับโลก และจัดจำหน่ายท่อทองแดงชั้นนำของออสเตรเลีย ภายใต้ยี่ห้อ KEMBLA ที่เป็นที่รู้จักกันดี โรงงาน MM Kembla ผลิตท่อทองแดง และข้อต่อที่มีคุณภาพ ได้รับการรับรองโดยหลากหลายมาตรฐานระดับสากล

ท่อทองแดง KEMBLA ผ่านการรับรองมาตรฐาน ASTM B88 ซึ่งเป็นมาตรฐานสำหรับท่อทองแดงที่ใช้ในงานระบบประปา ที่ใช้ในประเทศสหรัฐอเมริกา และหลายๆ ประเทศในทวีปเอเชีย

ท่อทองแดง KEMBLA ผลิตตามมาตรฐาน ASTM B88 โดยมีจัดจำหน่ายแบ่งเป็น Type M, L และ K เพื่อให้เหมาะสมต่อการใช้งานแต่ละประเภท ทั้งระบบน้ำร้อน น้ำเย็น โดยมีขนาดให้เลือกใช้ตั้งแต่เส้นผ่าศูนย์กลาง 9.52 มม. ถึง 155.58 มม.(3/8” – 6 1/8”) ที่ความยาวขนาด 5.8 เมตร เพื่อความสะดวกในการประกอบติดตั้ง

K-Copper ท่อทองแดงอีกทางเลือกสำหรับลูกค้า ซึ่งผลิตตามมาตรฐาน ASTM B88 เช่นเดียวกัน โดยขนาดที่นำเข้าและจัดจำหน่ายคือ Type M และ L มีความยาวของท่อ 6.0 เมตร ผลิตโดย Golden Dragon Precise Copper Tube Group Inc. ซึ่งเป็นโรงงานที่มีกำลังการผลิตติด 1 ใน 3 ของโลก และยังผลิตท่อทองแดงให้กับแอร์ยี่ห้อชั้นนำมากมาย