ลวดสเตนเลส

ดาวน์โหลด

บริษัทฯ เป็นตัวแทนจำหน่ายลวดแสตนเลสชนิดต่าง ๆ จาก KOSWIRE LTD. ซึ๋งเป็นโรงงานผู้ผลิตระดับแนวหน้าของโลกจากประเทศเกาหลี โดยมีกำลังการผลิตที่ 4,000 ตัน : เดือน และมีเครือข่ายทั้วโลก ทั้งในเอเซีย ยุโรป และ อเมริกา

ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง : 0.08 &ndash 5.00MM