ทองแดง

ดาวน์โหลด

บริษัท พรพรหมเม็ททอล จำกัด (มหาชน) เป็นผู้จัดจำหน่ายหลักให้กับบริษัทผู้ผลิตทองแดง ทองเหลือง ชนิดแผ่นและม้วน โดยเป็นผู้นำเข้าหลักของผู้ผลิตชั้นนำจากต่างประเทศ โดยมีผลิตภัณฑ์ทองแดงและทองเหลืองทั้งชนิดแผ่นและม้วน ที่มีขนาดและคุณสมบัติต่างๆ กัน และเป็นผลิตภัณฑ์ที่ยังไม่สามารถผลิตได้ในประเทศ หรือผลิตได้ในประเทศแต่มีคุณภาพไม่ตรงตามมาตรฐานที่ลูกค้ากำหนด อุตสาหกรรมที่มีความต้องการใช้วัตถุดิบทองแดงและทองเหลือง ยกตัวอย่างได้ดังนี้

1. อุตสาหกรรมยานยนต์ นำไปผลิตหม้อน้ำรถยนต์ แท็งค์และสายคอร์ ไมล์หน้าปัด เป็นต้น

2. อุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและชิ้นส่วนในวงการไฟฟ้า อาทิ ผลิตขาปลั๊กไฟ คัทเอาท์ สวิตท์ไฟ สายเคเบิ้ล Connector ชิ้นส่วนไฟฉาย อุปกรณ์จับยืด และตัวสะท้อนแสดง เป็นต้น

3. อุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนอิเล็คทรอนิค เช่น Heatsink Adapter Leadframe

4. ใช้ในวงการ Stamping ทั่วไป เช่น งานขึ้นรูปดอกกุญแจ ขั้วหลอดไฟ Audio Cassette กระดุม ตาไก่

5. ใช้ในงานประปา อาทิ ชิ้นส่วนและอุปกรณ์ในห้องน้ำ แผ่นกรองของซิงค์ ท่อสุขภัณฑ์ เป็นต้น

6. ใช้ในงานสถาปัตยกรรม อาทิ ราวจับ ลูกบิดประตู บานพับ แผ่นโลหะตกแต่งต่างๆ เป็นต้น

รับรองคุณภาพมาตรฐาน ผลิตภัณฑ์ทองเหลืองและทองแดงมีคุณภาพและมีคุณสมบัติที่ได้มาตรฐานสากล JIS Standard ที่มีขนาดและสเปคสำหรับรองรับงานอุตสาหกรรมตามชนิดงาน