Banner Knowledge

คุณราณี จิรอังกูรสกุล ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายขายและฝ่ายการตลาด พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายวัตถุดิบอุตสาหกรรม

อ่านเพิ่มเติม...

MD และ รอง MD ร่วมกับ วิทยาลัยเทคนิควิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี จัด "โครงการฝึกอบรมโลหะวิทยางานเชื่อม (Welding Metallurgy) และการเขียนข้อกำหนด WPS

อ่านเพิ่มเติม...