Banner Knowledge

คุณชำนาญ พรพิไลลักษณ์ กรรมการผู้จัดการ มอบกระเช้าดอกไม้แสดงความยินดีกับท่านชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ในโอกาสขึ้นรับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ที่กระทรวงคมนาคม เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2555

อ่านเพิ่มเติม...

PPM ร่วมจัดโครงการคืนโรงเรียนให้ลูกหลาน สานสัมพันธ์ชุมชน กับกองทุนตลาดหุ้นร่วมใจ ช่วยภัยน้ำท่วม

อ่านเพิ่มเติม...

ศาลาริมทางถนนในหลายพื้นที่ทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัดมีสภาพทรุดโทรม หลังคาได้รับความเสียหายจากภัยพิบัติธรรมชาติต่างๆ กรมทางหลวงจึงริเริ่มปรับปรุงหลังคาศาลา ในโอกาสครบรอบ 100 ปี

อ่านเพิ่มเติม...

คุณชำนาญ พรพิไลลักษณ์ กรรมการผู้จัดการ (ที่ 2 จากขวา) คุณกนกกร แทนไกรศร รองกรรมการผู้จัดการ (ที่ 2 จากซ้าย) และคุณนันธิรา ฤทธิมนตรี ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน (ซ้ายสุด) ผู้บริหารของบริษัท พรพรหมเม็ททอล จำกัด (มหาชน) (PPM)

อ่านเพิ่มเติม...