Banner Services

เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2560 "The Salaya" คอมมูนิตี้มอลล์แห่งใหม่ ย่านนครปฐม ภายใต้การบริหารงานของนางกนกกร แทนไกรศร รองกรรมการผู้จัดการของบริษัท พรพรหมเม็ททอล จำกัด (มหาชน) (PPM) เปิดตัวแล้วอย่างเป็นทางการ

อ่านเพิ่มเติม...

เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2560 คุณชำนาญ พรพิไลลักษณ์ ในนามกรรมการผู้จัดการ ของบริษัท พรพรหมเม็ททอล จำกัด (มหาชน) และบริษัท พรีเมี่ยม เฟล็กซิเบิ้ล แพคเกจจิ้ง (บริษัทย่อย) เข้าร่วมรับรางวัลองค์กรนวัตกรรมดีเด่น ประจำปี 2560

อ่านเพิ่มเติม...

PPM จัดงานสัมมนา ที่อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา ในหัวข้อเรื่อง นวัตกรรมใหม่ของวัสดุมุงหลังคาแผ่นหลังคาอะลูมิเนียมชีท เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2557 บริษัท พรพรหมเม็ททอล จำกัด (มหาชน) ได้ร่วมกับหมู่บ้านเกษตรกรรมหนองหว้า จัดงานสัมมนา นวัตกรรมใหม่ของวัสดุมุงหลังคาแผ่นหลังคาอะลูมิเนียมชีท เครูฟ ณ หมู่บ้านเกษตรกรรมหนองหว้า จังหวัดฉะเชิงเทรา ซึ่งมีลูกบ้านและเกษตรกรผู้ประกอบกิจการฟาร์มสนใจและเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก

อ่านเพิ่มเติม...