Banner About Us

PPM ได้รับรางวัลสถานประกอบการดีเด่น

     คุณปิยวัฒน์ ทองทา ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ บมจ.พรพรหมเม็ททอล หรือ PPM เข้ารับรางวัล 'สถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน โดย ฯพณฯ นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีและประธานมอบรางวัลด้านการจัดระบบแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงานให้ได้มาตรฐาน รวมถึงความร่วมมือระหว่างนายจ้างและลูกจ้างที่มีต่อกันที่บริษัท พรพรหมเม็ททอล จำกัด (มหาชน) ผ่านการประกวดสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน ซึ่งจัดโดยกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน

     นอกจากนี้ นายกรัฐมนตรี ได้กล่าวแสดงความยินดีกับสถานประกอบกิจการทุกแห่งที่สามารถผ่านเกณฑ์การพิจารณาได้รับรางวัล ทั้งรางวัลประจำปีและรางวัลเชิดชูเกียรติดีเด่น 5 ปีติดต่อกัน พร้อมทั้งขอให้สถานประกอบกิจการตระหนักถึงคุณค่าของรางวัลที่ได้รับ เพราะเป็นรางวัลที่ให้สำหรับผู้ที่ให้ความสำคัญในเรื่องของทัศนคติของผู้ประกอบการที่เห็นความสำคัญของทรัพยากรมนุษย์ ในฐานะที่มีส่วนสำคัญในการทำให้ธุรกิจประสบความสำเร็จ มีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการภายใน และวิธีการร่วมงานกันระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง โดยขอให้ยึดถือปฏิบัติเป็นแนวทางการส่งเสริมความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันอย่างยั่งยืนต่อไป

Responsive image
Responsive image
Responsive image

 

Responsive image
Responsive image
Responsive image

 

Responsive image
Responsive image
Responsive image