Banner Recruitment

เจ้าหน้าที่ฝ่ายขายต่างจังหวัด (กลุ่มสินค้าหลังคาอลูมิเนียม K-roof)

รายละเอียดงาน :

 1. แนะนำผลิตภัณฑ์ คุณสมบัติ และสเปคที่ตกลง รวมทั้งเงื่อนไขรายละเอียดสินค้าและราคา นำเสนอลูกค้า รายใหม่เพิ่มให้กับบริษัท
 2. ติดตามความเคลื่อนไหวข้อมูลสินค้า ราคาของคู่แข่งการตลาด เพื่อนำเสนอผู้จัดการฝ่าย
 3. จัดทำเอกสารเพื่อใช้ นำเสนอการขาย เช่น แผ่นพับเอกสารการขออนุมัติใช้สินค้า แคตตาล็อค เป็นต้น ฯ
 4. การจัดหากิจกรรมเพื่อสนับสนุนการขายสินค้า เช่น การออกบู๊ธ,การสัมมนาการเยี่ยมเยียนลูกค้า หลังการขายเพื่อติดตามผลงาน
 5. ติดตามเงินค้างชำระของลูกค้าในเบื้องต้น ฯลฯ
 6. เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย สินค้าวัตถุดิบอุตสาหกรรม ปฏิบัติงานที่ สนง.ใหญ่(เทเวศร์)
  เจ้าหน้าทีฝ่ายขายต่างจังหวัด (กลุ่มสินค้าหลังคาอลูมิเนียม K-roof) ออกทริป 20-23 วัน สถานที่ปฏิบัติงาน

สถานที่ปฏิบัติงาน :

สำนักงานใหญ่ (เทเวศร์) แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพฯ

คุณสมบัติผู้สมัคร :

 1. ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย เพศชาย / หญิง อายุ 25 - 35 ปี
 2. การศึกษาระดับ ปริญญาตรีขึ้นไป
 3. มีประสบการณ์ด้านการขายสินค้า อย่างน้อย 1 - 3 ปีขึ้นไป
 4. 4. ประสบการณ์ด้านการขายสินค้าในกลุ่มอุตสาหกรรมหรือวัสดุก่อสร้าง จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ
 5. มีความรู้และสามารถใช้ระบบคอมพิวเตอร์ได้ดี
 6. มีทักษะการสื่อสาร และติดต่อประสานงานทั้งภายใน - ภายนอก ได้ดี
 7. มีใจรักงานบริการ และ สามารถเข้ากับเพื่อนร่วมงานได้ดี