Banner Knowledge

 

 

 • ท่อทองแดงชนิดม้วน ผลิตตามมาตรฐาน ASTM B280 ได้รับการรับรองผล การทดสอบแรงดันด้วยน้ำ จากสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
 • ท่อทองแดงชนิดม้วนสำหรับงานระบบปรับอากาศ
 • มีความยาว 15 เมตร
 • แบ่งออกเป็น ….
  • ขนาดบาง (0.45 mm.)
  • ขนาดกลาง (0.70 mm.)
  • ขนาดหนา (1.20 mm.)
 • สามารถใช้ได้กับน้ำยาแอร์ R22, R410A,R32 (ขึ้นอยู่กับความหนาของท่อ)