Banner Knowledge

 

1.HARD DRAWN STEEL WIRE   

หรือชื่อทางวิศวกรรม เรียก ลวดดึงแข็ง Hard Drawn Steel Wire   แบ่งเป็น 3 เกรด คือ  SWA, SWB, SWC  (Galvanized & Un Galvanized).

เป็นลวดเหล็กที่ผลิตภายด้วยกระบวนการรีดเย็น โดยใช้ wire rod ที่มส่วนผสมของคาร์บอน ประมาณ 0.40% - 0.80% ที่เหมาะกับการใช้ผลิตสปริงที่นอน สปริงเบาะรถยนต์  ซี่ล้อรถจักรยาน  ก้านร่ม  ปลอกสายเคเบิ้ล เป็นต้น.

อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง : ยานยนต์ และ เครื่องจักร

2.MUSIC WIRE

คือ SWPA ( Galvanized & Un Galvanized) ลวด Music  wire ผลิตจากกระบวนการรีดเย็น และการเคลือบผิวแบบพิเศษ โดยใช้ wire rod ที่มีส่วนผสมคาร์บอน ประมาณ  0.90%  จึงนำมาใช้ในการผลิต เครื่องดนตรี เปียโน กีร์ต้า

อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง : เครื่องดนตรี ยานยนต์ และ เครื่องจักร

3.PIANO WIRE  

Wire  คือ  SWPB  ( Galvanized & Un Galvanized)

ลวด Piano wire ผลิตจากกระบวนการรีดเย็น โดยใช้ wire rod ที่มีส่วนผสมคาร์บอน ประมาณ  0.60% -0.90% ด้วยคุณภาพที่ดีนี้ Piano wire จึงนำมาใช้ในการผลิตสปริงเครื่องจักรที่ต้องใช้ความแม่นยำสูง  เครื่องมือสื่อสารอิเล็คทรอนิคส์   สปริงในเครื่องยนต์ อาทิ สปริงวาวล์  สปริงเบรค  สปริงคลัชท์  และสปริงในคอมเพรสเซอร์ตู้เย็น เป็นต้น 

อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง : ยานยนต์ และ เครื่องจักร

4. OIL TEMPERED WIRE

เป็นลวดเหล็กที่มีความยืดหยุ่นสูง ทนต่อความร้อน และทนทานต่อการใช้งาน รวมถึงการขึ้นรูปได้ดีเหมาะกับงานที่ต้องรับแรงโหลดเป็นประจำ เช่น สปริงวาวล์  สปริงโช้ค สปริงเครื่องจักร สปริงประตูโรงรถ เป็นต้น.

อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง : ยานยนต์ และ เครื่องจักร

5. FLAT & SHAPE WIRE

มี 3 ชนิด คือ Flat Wire, Simple Shaped Wire, Complex Shaped Wire