Banner Knowledge

PPM จัดงานสัมมนา ที่อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา ในหัวข้อเรื่อง นวัตกรรมใหม่ของวัสดุมุงหลังคาแผ่นหลังคาอะลูมิเนียมชีท เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2557 บริษัท พรพรหมเม็ททอล จำกัด (มหาชน) ได้ร่วมกับหมู่บ้านเกษตรกรรมหนองหว้า จัดงานสัมมนา นวัตกรรมใหม่ของวัสดุมุงหลังคาแผ่นหลังคาอะลูมิเนียมชีท เครูฟ ณ หมู่บ้านเกษตรกรรมหนองหว้า จังหวัดฉะเชิงเทรา ซึ่งมีลูกบ้านและเกษตรกรผู้ประกอบกิจการฟาร์มสนใจและเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก

 

Responsive image

Responsive image

Responsive image

Responsive image