Banner Knowledge

PPM ร่วมงาน "สังสรรค์ สามัคคี 102 ปี คนสร้างทาง" กรมทางหลวง ประจำปี 2557 ที่ ถ.ศรีอยุธยา โดยร่วมสนับสนุนกระเพาะปลา จำนวน 1,000 ชาม และร่วมจัดบูธประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์อะลูมิเนียมชีท K-ROOF ที่ใช้ในงานปรับปรุงหลังคาศาลาทางหลวงทั่วประเทศให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นโดยได้รับเสียงตอบรับเป็นอย่างดี

 

Responsive image

Responsive image

Responsive image

Responsive image